خوابگرد قدیم

یادداشت انتقادی شاهرخ تندرو صالح در باره‌ی انتخاب مدیران فرهنگی هنری


شاهرخ تندرو صالحپیش مقدمه
: نزدیک به یک ماه پیش، این مطلب را به یکی از عزیزان رسانه‌ای که در هفته‌نامه‌ای معاون سردبیر است فرستادم. هفته‌ای گذشت و منتشر نشد. برای چند خبرگزاری ارسال شد، آن‌ها نیز به انتشارش نرسیدند. برای چند روزنامه هم ارسال کردم. یکی از آن عزیزان با زدن شاهرگ‌های مطلب، روایتی سر و دست و پا شکسته و بی قواره‌شده از آن را در ستون روزنامه گنجاند. نام سانسور یا ممیزی بر هیچ‌کدام از رد یا انتخاب دوستان رسانه‌ای نمی‌گذارم. چرا که آن‌چه طی سال‌ها کار کردن در حال و هوای مطبوعات ایرانی دیده و آموخته‌ام ارزش آن را دارد که به درک محدودیت‌های دوستان رسانه‌ای‌ام احترام بگذارم. با این حال از این نکته نمی‌توان گذشت و آن این که، سانسور و سرکوب اندیشه دیگری در مویرگ‌های حیات فرهنگ ما جاری ست. سالیان سال از سانسور و ممیزی و تو سری خوردن نالیده‌ایم اما به افق و تعریفی از آن چه می‌خواهیم نمی‌رسیم. چرا؟‌ [ادامــه]

«و قس علی هذا» از جمله‌ اصطلاحات عربی و علمایی و طلبگی ست که به محاوره‌های روزمره هم راه پیدا کرده و اغلب بی آن که معنای دقیقش را بدانند، درست و به‌جا آن را به کار می‌برند و گاهی خیلی هم شیرین و بامزه. «قس» فعل امر است یعنی «قیاس کن» و «قس علی هذا» یعنی «قیاس کن بر این» یا ادیبانه‌اش: «بر این قیاس گیر.» تلفظِ «قس» با کسره زیر قاف است و سین ساکن، و نوشتن آن با «صاد» غلط املایی ست.

میانجیگر!میانجی در لغت‌نامه‌ی دهخدا، فرهنگ فارسی معین و فرهنگ لغت عمید به این معناها آمده است: مصلح در میان دو کس، میاندار، واسطه‌ی سازش و تلفیق و ایجاد تفاهم، آشتی‌دهنده، اصلاح‌دهنده، واسطه‌ی آشتی و صلح، شفیع، دلال، سبب، داور و...

به «میانجی» پسوند «گر» با «ی» افزوده‌ایم و حاصل مصدر ساخته‌ایم و گفته‌ایم و می‌گوییم «میانجی‌گری». مصدر مرکب آن را هم به کار برده‌ایم و می‌بریم و می‌گوییم «میانجی‌گری کردن».

و هم‌چنان‌که قاضی‌گری و لوطی‌گری و وحشی‌گری و لاابالی‌گری و صوفی‌گری را بدون «ی» به کار نبرد‌ه‌ایم و نمی‌بریم، پای میانجی هم اگر در میان باشد، خیلی راحت می‌گوییم «میانجی» و هرگز نگفته‌ایم و بعید است بگوییم «میانجی‌گر».

اما در این تیتر درشت، که «میانجی» و «گر» هم به هم چسبیده‌اند، پادشاه عمان بیش‌تر از آن که میانجی بودنش به چشم بیاید، جیگر بودنش در این میان توی ذوق می‌زند!
صفحه‌ی قبل | صفحه‌ی بعد

طراحان :پشتیبانی
آرش خاکپور :طراحی
آیدین نصیری :اجرا
بازنشر کاغذیِ یادداشت‌های خوابگرد، بی اجازه، و بازنشر الکترونیکی ِ بی لینک روا نیست.