سياهه‌ کل آثار
به ترتيب زمان دريافت

۰۰۱) غلامعباس موذن / نوع دوم
۰۰۲) کيانوش سنجری / يک داستان واقعی
۰۰۳) مهدی ‌منصوری / مرد غم‌ها
۰۰۴) احمد کم / خروس سلطان
۰۰۵) احمد خاتمی‌نيا / ما دستور داريم اين دهکده را نابود کنيم
۰۰۶) صالح غايی / تمرين
۰۰۷) روح‌الله زارعی / فرار از زندان سکندر
۰۰۸) سعيد توکل / آدم و حوا به روايتی ‌ديگر
۰۰۹) علی ‌قانع / پليکان
۰۱۰) اکرم عثمان / گربه‌ی ‌چهارم
۰۱۱) علی‌رضا شادمان / سرد و تاريک
۰۱۲) حسين نراقی / تعزيه
۰۱۳) نيلوفر انسان / داستانک
۰۱۴) علی ‌شکيبيان / به نرخ جان
۰۱۵) حامد آرين / رشيد و زينب
۰۱۶) مرتضی ‌کربلايی‌لو / لِی ‌لِي
۰۱۷) مصطفی ‌مستور / ملکه اليزابت
۰۱۸) پيمان هموشمندزاده / به فرنگ می‌روی؟
۰۱۹) فاضل حميدبهنام / زنجير
۰۲۰) احمد محمودی / سلام
۰۲۱) حيدر مالمير / سه شب ديگه...!
۰۲۲) شرودر يادگار / فرار
۰۲۳) علی‌رضا صالحی / کابوس
۰۲۴) نيما اکبرپور / فصلی ‌برای ‌نياز
۰۲۵) اميرحسين اقليمی / تکرار
۰۲۶) مازيار زند / يوميه‌نويسی ‌ما هم حکايت غريبی ‌داره
۰۲۷) نسيم بزرگمهر / کودک عاشق
۰۲۸) محمدعلی ‌ديانتی‌زاده / يادداشت‌های ‌روزانه‌ی ‌يک آشغال
۰۲۹) حسين کريمی ‌آشتيانی / ۳۶۰درجه
۰۳۰) احمد آرام / نگاه گاو سهل‌الوصول به مينوتورهای ‌خاکستری
۰۳۱) فاطمه شريف‌نژاد / سنگريزه‌های ‌خيالت
۰۳۲) نسيم خليلی / فالگير
۰۳۳) مهران معلميان معلم / آن پايين
۰۳۴) احمد زاهدی ‌لنگرودی / شب آب
۰۳۵) بيژن صف‌سری / رعنا
۰۳۶) حسن نوران / اين صدای تپش قلب است که می‌ماند
۰۳۷) مينا نادی / زنی که از جنس نور بود و مردی که او هم از جنس نور بود و خيلی خشن بود و پسرها
۰۳۸) عليرضا فارسانی / آشنايان
۰۳۹) بيژن روحانی / زندگی‌ها
۰۴۰) امير بهاری / بودای کوچک از پا آويخته‌ی من
۰۴۱) وحيد شيخ‌احمدصفاری / مثل زن همسايه
۰۴۲) احسان توکلی لاهيجانی / زن يخي
۰۴۳) حسين شيخ‌الاسلامی / داستان نويسنده‌ای که از خودکشی نمرد
۰۴۴) وحيد وحيدی مطلق / خواب و بيدار
۰۴۵) بهرام حسين‌زاده / جيوه‌ای
۰۴۶) محمدرضا عظيمی / روحانی
۰۴۷) ندا زنديه / دريچه‌های سيمانی
۰۴۸) زهرا بديعی / يکی يک دونه
۰۴۹) آرش نيک‌فرجام / مرد تنها بود
۰۵۰) افسانه نوری / خانه‌تکانی
۰۵۱) شرمين مهدی‌زاده / جانشين
۰۵۲) عرفان ارباب / تناقض
۰۵۳) مريم کريمی آشتيانی / تاخير
۰۵۴) امين کاچار / آواره
۰۵۵) سيدمحمدجواد سيدی / خط سرخ
۰۵۶) مهشيد شکيبا / باران
۰۵۷) رضا جواهردشتی / ماراتن
۰۵۸) مريم بختياری / عروسک
۰۵۹) مهدی موسوی / يک هديه‌ی خوب برای ليلا
۰۶۰) مونا محمدزاده / ارتش سري
۰۶۱) سياوش بريرانی / فرشته‌ی اتاق هشتم
۰۶۲) عليرضا بياتی / نقطه، ته خط
۰۶۳) فروغ کشاورز / دزدمونا در سه کشو
۰۶۴) ميرحميد عمرانی / قطار
۰۶۵) محسن اميری عارف / بدون نام
۰۶۶) سعيد رحيمی مقدم / يک نامه
۰۶۷) حنيف شريف / بدنام
۰۶۸) عباس مهدی‌بيگی / توفيق اجباري
۰۶۹) مازيار نيشابوری / مرگ ماروسيای کوچولو
۰۷۰) محمدامين زمانی / پارک خيابان اصلی
۰۷۱) زهرا صادقی / محکوم
۰۷۲) همايون خسرو دهکردی / جمشيد جم
۰۷۳) مسعود بُربُر / بدون نام
۰۷۴) مهدی وحدتی / نشست زيرزمينی
۰۷۵) محمد محمدفر / بهترين لحظه‌ی زندگی
۰۷۶) بهنام مراديان / صدا
۰۷۷) علی جعفری ساوی / مرخصی
۰۷۸) عزيزالله ايما / دريا هنو هم توفانی بود
۰۷۹) سپينود ناجيان / بيا برويم به مزار
۰۸۰) مهرداد ميرهادی / روز اول آدم و حوا
۰۸۱) عليرضا شمسا / نقطه نهايی
۰۸۲) پدرام رضايی‌زاده / داستانک
۰۸۳) بهاره خليقی / حباب
۰۸۴) امير ارسلان رويايی / آن‌چه باقی می‌ماند
۰۸۵) عليرضا منصوری / پارچه‌ای که بايد سفيدتر از اين‌ها باشد
۰۸۶) محسن عسگری / فردا زيباتر است
۰۸۷) ظاهر تايمن / غربت
۰۸۸) غلامرضا آذرهوشنگ/ ارزش سکوت
۰۸۹) عليرضا مليحی / عزيزم تو اون جايی؟
۰۹۰) عبدالقادر بلوچ / داستان يک کره‌خر
۰۹۱) ميرسعيد داوری / شيرينی‌های تلخ حاج‌صمد
۰۹۲) امير مهرانی / قدم بر برگ‌های خشک
۰۹۳) رضا وفابخش / ديوارها
۰۹۴) خالد رسول‌پور / دست‌های جماعت
۰۹۵) محسن آقابابايی / داستان برپايه‌ی قواعد
۰۹۶) نصار مطرقی / ۴۸
۰۹۷) محمد کميجانی / آشنای قديمی
۰۹۸) عليرضا تاجفر / برف می‌بارد
۰۹۹) هادی محقق / تير تاريخ
۱۰۰) شهرام گل‌وردی‌زاده / تفاهم
۱۰۱) سروش چيت‌ساز / مردان رقصان
۱۰۲) آزاده شاکری / گرداب
۱۰۳) مهدی عاطف‌راد / سنگر پر از خالی و قمقمه‌ی پر از خون
۱۰۴) محمد بهرامی / پرواز
۱۰۵) آرش سالک / خمول (گمنامي)
۱۰۶) پوريا فلاح / کافی‌شاپ هتل
۱۰۷) مهدی گلسرخ‌تبار / پرنده مردنی‌ست
۱۰۸) عليرضا دزفوليان / معکوس
۱۰۹) بابک غفاری / باجه‌ی تلفن
۱۱۰) مرتضی غفاری / صدای آفتاب
۱۱۱) زرين رحيم‌بخش / از آن شب تاريک
۱۱۲) محمدرضا قربانی / انتظار گرما
۱۱۳) محمدحسين محمدی / مردگان
۱۱۴) اعظم جمالی / شکست پيرمرد
۱۱۵) امير ايزدی / آرزو
۱۱۶) محمد مبشری / زنگ انشا
۱۱۷) امير پيوندی / درخت سبز
۱۱۸) مهرآفرين حسينی / ارواح ظهيرالدوله
۱۱۹) سيدمهدی موسوی / مطمئن بودم که قرار است اتفاق بيفتد
۱۲۰) وحيد مقدم / کات
۱۲۱) ليلا بابازاده / ليلی هيچ وقت تنها نيست
۱۲۲) مهدی کفاش / چه جالب!
۱۲۳) سارا درويش / تصوير پشت آينه
۱۲۴) اسماعيل محمدولی / مقايسه
۱۲۵) سميرا پزشکپور / حيوان خانگی
۱۲۶) محمد منصوری گرکانی / رويای مرگ
۱۲۷) ياسمن شکرگزار / روز تولد
۱۲۸) مهدی رجبی / اين سرما مرا می‌کشد
۱۲۹) سيدمجيد آيت / يه آدم بدون سايه اونم من
۱۳۰) محمود آداکی / تاريکي
۱۳۱) انوشيروان گنجی‌پور / الصافات
۱۳۲) مريم سليمانی / دولتشهر
۱۳۳) علی سلامتی / عزاداری
۱۳۴) غلامرضا مهرعليان / پل آزادی
۱۳۵) شهره احديت / زاينده‌رود
۱۳۶) امير مهديان / «او» نامی برای آن خاطره‌ی حسرت‌بار نمی‌دانست
۱۳۷) شيما فيلی‌زاده / تنهايی من
۱۳۸) مجتبی هدايتی / ننگ
۱۳۹) مانی معصومی / باد
۱۴۰) سيده صبا مجابی / ...
۱۴۱) ندا نگهبانی / رهايی
۱۴۲) پيمان اسماعيلی / رکوئيم
۱۴۳) نگار علی‌اکبرزاده / هديه‌ی تولد
۱۴۴) آزاده کاميار / شبی از شب‌های خدا
۱۴۵) احسان رحيم‌زاده / قهوه‌چی
۱۴۶) وحيد عوض‌زاده / پدرخوانده
۱۴۷) فريبا چلبی‌يانی / آماده‌ام، بريم
۱۴۸) عليرضا عطاران / يک روز شنبه اتفاق افتاد
۱۴۹) آذردخت بهرامی / شب‌های چهارشنبه
۱۵۰) بهمن معتمديان / صدای سوت قطار
۱۵۱) رضا سعيدی / مردک دکمه‌باز
۱۵۲) رزا جعفری / عصر يک روز تعطيل
۱۵۳) محمدرضا فطرس / کاغذهای رنگی
۱۵۴) حسين کاويانی / حضور
۱۵۵) ويکتوريا قانع / چادر گل‌ستاره‌ای
۱۵۶) شهلا صالحی‌پور / طهارت توهم
۱۵۷) حسين نيازی / تشک خالی
۱۵۸) داوود قنبری / لاشخورها
۱۵۹) عليرضا خاکسار / صندوق عقب
۱۶۰) حجت قاسم‌زاده اصل / گربه‌های پاريس
۱۶۱) سيدامير احسانی / کرم ابريشم
۱۶۲) نينا انتصاری / گلخانه‌ای کوچک
۱۶۳) کيارش آذری / ملک‌آباد
۱۶۴) جمشيد اسفنديارنيا / بوتول
۱۶۵) نادر خوشدل / هميشه همين‌طور است
۱۶۶) مريم مظفری / شراب تلخ
۱۶۷) سعيد مقدم / کلاغ
۱۶۸) احمد احقری / تيغ در دست
۱۶۹) اکرم محمدی / مريم بارانی
۱۷۰) منيره کاظمی / يحيا و جهان
۱۷۱) ارکيده بهروزيان / فصل آخر
۱۷۲) محمد فتحی / داستان بی‌پايان
۱۷۳) محمد مجيد‌زاده / دو دختر، دو برخورد
۱۷۴) يوسف عليخانی / سيا مرگ و مير
۱۷۵) علی پيام / ستونی در غبار
۱۷۶) رامين قدک / فرشته‌ی نگهبان
۱۷۷) ناديا معقولی / اين حس کثيف
۱۷۸) زويا طاووسيان / شايد اين صبح
۱۷۹) گلاره مانی / تصميم
۱۸۰) مهرزاد مقدس / ملخک
۱۸۱) حامد حبيبی / ماه و مس
۱۸۲) جواد نظری مطلق / تنهايی من
۱۸۳) سپيده آريان / يلدا
۱۸۴) سعيد ارکان‌زاده يزدی / آدميزاد
۱۸۵) راشد نصيری هانيس / نفت
۱۸۶) بهروز آقاخانيان / حلقه
۱۸۷) عليرضا امراللهی / دوست دارم ديوانه باشم
۱۸۸) آرش ماه آورپور / عشق پرواز يک قاصدک
۱۸۹) مقداد ممتاز نصيری / پنجره‌ها
۱۹۰) دارا آرام / دزد مقدس در خواب است
۱۹۱) مرتضی برکاتی / گارسون کافه شيرين
۱۹۲) امير کامکار / جاده در دست تعمير است
۱۹۳) بهرام راد / دوتا ليلا، دوتا بهروز
۱۹۴) ناديه صوفيه / ابر کوچولو
۱۹۵) مهرناز اسعدی / ياکريم‌ها
۱۹۶) هانيه سردشتی / وقتی من مردم
۱۹۷) محمدرضا شادگار / می‌خواهم ديگری باشم
۱۹۸) ميثم خويی / ويرجينيا فقط يک نام است
۱۹۹) محسن شيرآقايی / غايت
۲۰۰) محمد رمضانی / آن سوی اين سوی پنجره
۲۰۱) آرش سيار / مرده‌ها هم حوصله ندارند
۲۰۲) محسن بنی‌فاطمه / چاه
۲۰۳) پرويز نصيری / اين‌جا فاجعه‌ای درحال رخ‌دادن است
۲۰۴) مژگان قاضی‌راد / بال‌های اميد
۲۰۵) منيژه عارفی / سرخ مثل آرزو
۲۰۶) شهريار شفيعی / سناريوی دوم
۲۰۷) علی‌اکبر کرمانی‌‌نژاد / سا و آتش و شن‌باد
۲۰۸) نازنين دادور / مرد مُرد
۲۰۹) آزاده عصاران / بيا زندگی را بدزديم
۲۱۰) سميه ميرزايی / دختری که لبخند می‌زد
۲۱۱) سيدعلی شروقی / بهانه
۲۱۲) سارا سالارزهی / امشب دير می‌آم خونه
۲۱۳) مهدی زندپور / کابوس در خيابان الم(خوابزده)
۲۱۴) مريم پاکدل / نردبون
۲۱۵) ياسمن احسانی / کجا را نگاه می‌کنی بابا؟
۲۱۶) مريم صابری / اگر مامان می‌دانست
۲۱۷) مصطفی شعبانی / آسمون
۲۱۸) وحيد قاسمی / تغيير فاز
۲۱۹) آيدين فاتح / وقتی که شن‌های ساعت به پايان نمی‌رسد
۲۲۰) حامد سيفی / طرحی از چند زندگی
۲۲۱) محمدرضا رستمی / عق
۲۲۲) محمود راجی / کدام کوچ
۲۲۳) آتوسا قريشی / قابی برای تو که نمی‌شود دوستت نداشت
۲۲۴) عميد صادقی‌نسب / شکارچی مرده است
۲۲۵) زينب صابرپور / خداحافظی
۲۲۶) سمانه معافی / بدون نام
۲۲۷) نلی محجوب کرمانشاهانی / پس پشت نارون‌ها
۲۲۸) ريحانه مرشديان / سميره
۲۲۹) جواد ربيعی دستجردی / افسانه
۲۳۰) کاوه مظاهری / چکمه‌ی لاستيکی
۲۳۱) حامد عطايی / نايی
۲۳۲) آيسا رشيد / يک داستان تکراری و بی‌مزه
۲۳۳) پريسا بهراملو / ناتمام
۲۳۴) آزاده ماه آورپور / دزد شوقستان
۲۳۵) محمود رکن / آدمکش
۲۳۶) مصطفی باغ‌ميرانی / آن‌هايی که ديده‌اند يا آن‌هايی که نديده‌اند
۲۳۷) مجتبی ويسی / روزی روزگاری در روزنامه
۲۳۸) عليرضا مهدی‌پور / استفراغ
۲۳۹) مهناز رضايی / يلدا
۲۴۰) ماهک طاهری / قاعده‌ی بازی
۲۴۱) جواد احمدی‌نيا / کسی چه می‌دونه؟
۲۴۲) امين انعامی / پرستوها در کانال
۲۴۳) زهرا مهدوی / داستان بی‌نام
۲۴۴) حسن روحانی / معصومه
۲۴۵) ژينوس ميرزايی / برکه و ماه
۲۴۶) جهانشاه آل محمود / گم شدن
۲۴۷) آروشا مشتاقی‌زاده / کتابفروشی
۲۴۸) آتوسا افشين‌نويد / سفارش يک سنگ قبر
۲۴۹) حسين شريف / بدون نام
۲۵۰) مينا بارانی / در دلم با خدا
۲۵۱) علی به‌پژوه / پيش از رسيدن به ی
۲۵۲) ارس کاويانی / سنگ‌ريزه‌ای در آقتاب تابستان
۲۵۳) نيما افشار نادری / خبر بد
۲۵۴) ناديا خزايی‌نژاد / رنج بزم
۲۵۵) داريوش شاهد / دخترک آدامس‌فروش
۲۵۶) خسرو نخعی‌جازار / سنگ سرد
۲۵۷) اميد فلاح آزاد / رفتگان و ماندگان
۲۵۸) علی عسگری / عصيان
۲۵۹) علی‌اصغر عزتی‌پاک / مقبره
۲۶۰) محمد رنجی / نقاشی مهر از بسته‌ترين دريچه
۲۶۱) اسماعيل فقيهی / يک نويسنده که توی داستانش خودش را دار زد ولی نمرد که نمرد
۲۶۲) مسعود غفوری / کلاه‌فلزی‌ها
۲۶۳) سعيد توکلی / بازی
۲۶۴) اميرمسعود فرهمند / حقيقت چيست؟ [يا حقيقت زندگی فلسفی استاد]
۲۶۵) محمد خواجه‌پور / نه گفتار از مردی که رفت يا روايت اول شخص وقتی چيزی تمام می‌شود
۲۶۶) محمد عقيلی / اطلسی‌های آن سال‌ها
۲۶۷) فرشيد مرتضی‌زاده / بدون نام
۲۶۸) مرتضا حاج‌عباسی / قمارخانه‌ی پدری
۲۶۹) گلنار عباسی / Complicated يا آن‌ها انسان‌اند
۲۷۰) ليلا معظمی / نجات دهنده
۲۷۱) مهرداد صفايی / نابغه‌ی شانس!
۲۷۲) پريا گشمردی / هياهوی چرخ‌ها در باد
۲۷۳) آرش اعتمادی / شب سوم
۲۷۴) آرمين مالکی / فندک گم شده
۲۷۵) رهام ارش رياحی / چهارشنبه سوری
۲۷۶) محدثه سادات طباطبايی / غبار
۲۷۷) سيدعلی پورطباطبايی / سلاح شيرين
۲۷۸) سروس نفيسی / آخرين کارت
۲۷۹) پريا نفيسی / سايه پشت پرده
۲۸۰) وحيد صبوری / امروز
۲۸۱) محمدرضا فياض / نوزاد
۲۸۲) محسن شفيع‌زاده / ريحانه در قاب
۲۸۳) مهروش داداشيان ساروی / کارگردان
۲۸۴) امير مهاجر / راننده‌ها
۲۸۵) حامی واعظ نقوی / تغيير
۲۸۶) زهرا حسين بابايی / فداکاری
۲۸۷) مهرداد خانجانی / حرف آخر
۲۸۸) سعيد فروتن / داستان غريبه
۲۸۹) سيامک خسروی‌پور / اون چشم‌های قرمز که...
۲۹۰) عليرضا زمانی / فاصله
۲۹۱) بابک نادعلی هزاوه / تهران ۲۵۳۵
۲۹۲) علی‌رضا بارانی / گريه و نياز
۲۹۳) بهار بارانی / پسربچه‌های بازيگوش
۲۹۴) نرگس فتحی / بدون نام
۲۹۵) شيرين سليمان‌بيگی / بمب‌های رنگی
۲۹۶) عاطفه برزين / بال حمايت
۲۹۷) فرشيد فرشادنيا / او خودش را نديد
۲۹۸) ناصر محمدی جلالی / ای دختر زيبا
۲۹۹) در صدف سليمانی / بايد کاری می‌کردم
۳۰۰) اسرافيل انتظاری نيری / يادم می‌آد
۳۰۱) پريسا عشقی / جاسمين
۳۰۲) فرهاد سلمانيان / سرباز پر!
۳۰۳) حميدرضا سلطانزاده / سياه و سفيد
۳۰۴) رضا بهشتی / بد دهن
۳۰۵) اميد فاتح / کوچ عاشقانه
۳۰۶) ميثم سامان‌پور / سرش با لبخند
۳۰۷) عطيه عابدينی / سراب
۳۰۸) عليرضا محمدی‌نيا / امضاء
۳۰۹) رويا صدر / تعطيلات آقای مادماژولا
۳۱۰) امين خيراللهی‌زاده شيرازی / کلاغ
۳۱۱) آزاده شاهميری / تمام مسيرها مسدود است
۳۱۲) مريم الهياری / صدای سکوت هم گم شد
۳۱۳) ابراهيم خدادوست / فال قهوه
۳۱۴) فرامرز پورنوروز / ناگفته‌ها
۳۱۵) سعيد اميری / مينای باران
۳۱۶) مريم نظام‌آبادی / رکوئيم آزادی
۳۱۷) علی‌رضا محمودی / ابر صورتی
۳۱۸) رضا سجادی / سوم شخص اول
۳۱۹) هديه يوسفی‌فر / آقای نهيليست
۳۲۰) نيلوفر نياورانی / آسانسور شيشه‌ای
۳۲۱) بهاءالدين مرشدی / ما جماعت چاپلين نديده
۳۲۲) بيتا پيامی / نجوا با درخت کهنسال
۳۲۳) الهه مشتاق / اسرار سکوت
۳۲۴) ناصح کامگاری / فواره و باد
۳۲۵) سيد احسان عمادی / تاکسی
۳۲۶) فائزه محمدی اردهالی / دود سر شب
۳۲۷) فرهاد نيک‌انديش / سردم است
۳۲۸) مهرداد رجبی / بازی
۳۲۹) حميدرضا شريفی / بازی
۳۳۰) پونه بريرانی / دست
۳۳۱) سام فرزانه / وفای به عهد
۳۳۲) امير حيدرزاده / حقيقت ساده
۳۳۳) سيد محمد حسينی / انسان و آتش و خدا
۳۳۴) يحيا عسکری / قضيه‌ی شکستن کمر کوه و انگشت گيرافتاده‌ی درون سوراخ کليد در خانه
۳۳۵) پيام عزيزی / سه استکان پافيلی بدون برچسب
۳۳۶) مهدی سرتيپی / خواب خاک
۳۳۷) سياوش غلامی هتکه‌لويی / جاده
۳۳۸) کاوه قاسمی / خاک ايران
۳۳۹) صدف دقيقی / رد پا
۳۴۰) اسعد صوفيه / جوجه کبوتر
۳۴۱) فريد امين‌الاسلام / پرنده‌های مهاجر
۳۴۲) فرشيد سلطانی / پنگوئن ضرب‌در۷
۳۴۳) شکراله ذبيحی / لی ما ليل
۳۴۴) کيهان بهمنی / رويا
۳۴۵) بهار لطافتيان / همون جا بمون
۳۴۶) شيرين روزگاری / امروز صبح، او چيزهايی را می‌بيند که نمی‌توان ديد
۳۴۷) شهاب مباشری / از غار کودکی‌ام تا بلندای پله‌های...
۳۴۸) کيوان حسينی / دست‌نوشته‌های قابيل
۳۴۹) آزاده ربانی / خواب آرام
۳۵۰) مريم سپهری / تنها
۳۵۱) محمدسعيد احمدی‌پويا / ديشب، امشب، فرداشب
۳۵۲) فرهاد آئين‌جمشيد / تولد يک نقاش!
۳۵۳) ستاره رجبی / بدون نام
۳۵۴) پاکسيما مجوزی / من ماندم و قصه‌ای ناتمام