شرايط ارسال رای

سازوكاری كه برای راىگيری از خوانندگان وبلاگ‌نويس طراحی شده، بسيار دقيق و در عين حال ساده است. ضروری ست كه وبلاگ‌نويسان هم شرايط را با دقت مطالعه كنند و به هنگام ارسال رای به آن‌ها توجه داشته باشند.

۱- تنها شرط رای دادن خوانندگان، داشتن يك وبلاگ است كه قبل از تاريخ اول آبان‌ماه ۱۳۸۲ راه‌اندازی شده باشد.
۲- هر وبلاگ‌نويس می‌تواند حداكثر سه انتخاب خود را به ترتيب اولويت از ميان ۴۴ اثر اعلام كند و برای هر انتخاب نيز می‌تواند به جای يك داستان، دو داستان را به طور مشترك در هر يك از رديف‌های سه‌گانه ثبت كند.
روشن است كه داستان‌های مشترك در هر رديف از امتياز يكسانی برخوردارند. بنابراين هر وبلاگ‌نويس می‌تواند حداكثر شش داستان را با ذكر ترتيب اولويت انتخاب كند.
۳- برای اعلام داستان مشترك می‌توانيد خانه‌ی مربوط به آن را تيك بزنيد و پس از ظاهر شدن رديف جديد، داستان مورد نظر خود را ثبت كنيد.
۴- هر داستان فقط يك بار قابل انتخاب است تكرار آن در رديف‌های ديگر مانع ارسال رای خواهد بود.
۵- اعلام داستان‌های مختلف برای همه‌ی رديف‌ها و اولويت‌ها، به غنای داوری خوانندگان كمك می‌كند اما اجباری نيست و هر وبلاگ‌نويس می‌تواند تنها با يك داستان برگزيده هم رای خود را ارسال كند.
۶- برای تامين سلامت رای‌گيری لازم است آدرس ايميلی را در رديف مربوط به آن اعلام كنيد كه حتماً در وبلاگ خود آن را ثبت كرده‌ايد. در غير اين صورت رای شما دريافت می‌شود اما ثبت نخواهد شد.
۷- بلافاصله پس از ارسال رای، ايميلی به آدرس شما ارسال می‌شود كه از طريق آن بايد رای خود را تاييد كنيد. روش تاييد كردن در متن ايميل توضيح داده شده است. اگر اين كار را انجام ندهيد رای شما ثبت نخواهد شد.
۸- توجه داشته باشيد آراء ثبت شده به‌هيچ‌وجه قابل برگشت و بازنگری نيستند. پس لطفاً به هنگام ارسال رای، هم به انتخاب‌های خود دقت كنيد و هم همه‌ی مراحل اجرايی را با دقت و حوصله انجام دهيد.
اگر سوال ديگری در مورد شيوه‌ی ارسال رای داريد با ايميل مسابقه مكاتبه كنيد.
۹- آخرين مهلت ارسال رای تا ساعت ۲۴ روز يكشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۸۲ است.
 

فرم ارسال رای

 ترتيب

داستان

انتخاب مشترک؟
۱
۲
۳
مشخصات:
نام وبلاگ:
آدرس وبلاگ:*

http://

ايميل ثبت‌شده در وبلاگ:*
پس از کسب اطمينان از درستی اطلاعاتی که وارد کرده‌ايد رای خود را ارسال کنيد.